ILUMINACI - MASONERIA - ROK 2017

NUMEROLOGIA - MAGIA LICZB

Dla niektórych z nas Numerologia jest kluczem do zgłębienia tajników ludzkiej osobowości i poznania choć części czynników determinujących nasz los, dla innych jest to kolejny, z wielu, podział ludzkiej osobowości. Za jej pomocą możemy zbadać wszystkie aspekty ludzkiego życia, odkryć tajniki przeznaczenia. Stosowana przez Kabałę. Każdy człowiek posiada swój własny, genetyczny wzorzec zachowań. Nie ma liczb gorszych czy lepszych, wszystkie od 1 do 9 , 11,22,33 posiadają swoje pozytywne i negatywne cechy. W zetknięciu liczb z doświadczeniem, intuicją tworzymy sobie własne drogowskazy. Numerologia pomoże nam w zrozumieniu, akceptacji oraz analizie naszych słabych i mocnych stron.

NUMEROLOGIA - MAGIA LICZB

numerologia

{Mosmodule module=REKLAMA1}

Liczby

W numerologii koncentrujemy się na dziewięciu liczbach 1-9. Wszystkie pozostałe sprowadzane są do tychże. Wyjątkami są 11,22,33,   o których będzie poniżej w części Liczby Mistrzowskie.

Dla każdego z Nas najważniejsza jest tzw. liczba życia. Określa nasz charakter oraz opowiada o przeznaczeniu.  Obliczamy ją sumując wszystkie liczby   daty naszych urodzin.

Zobaczmy to na przykładach:

Osoba urodzona 04.04 1981 roku

4.04.1981

4 +0+4+1+9+8+1 = 4+4+1+9+8+1= 27= 2+7= 9

Liczna życia czy też przeznaczenia to 9

Inny przykład :

Osoba urodzona 12.12.1975

1+2+1+2+1+9+7+5=28=2+8=1

Liczba życia = 1

I jszcze inny

06.05.1980

6+5+1+9+8= 11

Liczba życia =11


Liczba duszy, rok, miesiąc, dzień osobisty

Nasza konstrukcja mentalna wiąże nas bezpośrednio z datą, czasem i miejscem urodzenia , umiemy już obliczyć liczbę przeznaczenia zwaną również liczbą życia. Teraz obliczymy, również z daty urodzenia , liczbę duchową . Wystarczy zsumować liczby składające się na dzień urodzenia np.

Anna Ewa Nowak urodziła się 18 maja 1985 roku

Sumujmy 1+8=9

liczba duchowa Anny to 9

Umiemy obliczyć już liczbę przeznaczenia oraz liczbę duchową, zwaną liczbą duszy. Co jeszcze możemy obliczyć mając do dyspozycji datę urodzenia? Możemy obliczyć rok osobisty, miesiąc oraz dzień , w którym obecnie znajduje się osoba. Posłużmy się tym samym przykładem : Rok osobisty ( jego wibrację ) obliczamy sumując dzień i miesiąc urodzenia Anny z rokiem , który nas interesuje

Anna Ewa Nowak ur.18.05.1985 roku

1+8+5=5

Sumujemy liczby obecnego roku 2011, czyli 2+1+1=4

Liczba obcnego roku to 4

Następni sumujemy 5 z liczbą obcnego roku dla Anny, czyli 5+4=9

Liczba roku osobistego dla Anny to 9

Rok osobisty trwa od urodzin do urodzin.! Liczba 1 rozpoczyna cykl liczba 9 go kończy.

Dalej liczba miesiąca osobistego oraz dnia. Miesiąc Osobisty

Liczba Miesiąca Osobistego jest sumą miesiąca kalendarzowego i liczby Roku Osobistego, czyli

Rok Osobisty 9+ kwiecień , daje miesiąc osobisty 4

Dzień Osobisty obliczamy sumując Miesiąc osobisty czyli 4 z liczbą danego dnia, np. jeśli dzisiaj mielibyśmy 12.04 Liczba Dnia Osobistego to 4 + 1+2= 7

Podsumowując z daty urodzenia obliczamy: Liczbę Przeznaczenia, Liczbę duchową, możemy również obliczyć Rok, Miesiąc i Dzień Osobisty.

Liczba Imienia :

Liczbę tą uzyskujemy dodając do siebie wartości liczbowe przyporządkowane do poszczególnych liter imienia, którym się posługujemy. Liczbę imienia obliczamy z pełnego imienia i nazwiska, którymi się posługujemy np.w banku, które widnieją w naszych dokumentach, np.w dowodzie osobistym. Liczba imienia mówi nam m.in. o tym jak widzą nas inni ale i o tym jak postrzegamy siebie samych. Bez wątpienia nasze imię i nazwisko ma wielki wpływ na życie. Zmiana imienia może odmienić ludzki los, dotyczy to szczególnie kobiet, zmieniających nazwisko po wyjściu za mąż. Czasami warto sprawdzić czy przyjąć nazwisko męża czy lepiej pozostać przy swoim ;). Podobnie w biznesie, wybierając nazwę naszej firmy, powinniśmy obliczyć liczbę jej nazwy.

1- A,Ą, J, S

2- B,K,T

3- C,Ć, L,Ł, U,Ó

4- D,M,V

5- E,Ę, N,Ń, W

6- F,O,X

7- G,P,Y

8- H,Q,Z,Ź,Ż

9- IR

ANNA DANUTA NOWAK

1+5+5+1 + 4+1+5+3+2+1 + 5+6+5+1+2 = 2

12 + 16 + 19 = 47 = 4+7 =11= 1+1 =2

Liczba imienia Anny Danuty Nowak to 2

Znaczenie poszczególnych liczb:

Liczba przeznaczenia 1

Jedynki to osoby ambitne, choć życie tak im się układa, że cieszą się z owoców pracy innych , mniej lub bardziej świadomie zyskują uznanie otoczenia, stają się przywódcami swych społeczności, obdarzeni sprawnym umysłem i ciałem, przez innych uważani za szczęściarzy. Charakteryzuje ich jasność myślenia, z łatwością zdobywają i wydają pieniądze.

Jedynki są wyrozumiałe, cierpliwe, wytrwałe, są dobrymi organizatorami. Ludzi z liczbą przeznaczenia 1 cechuje postawa materialistyczna, logiczna i intelektualna. Są to idealiści, uczynni, grzeczni, popularni, szybcy w wydawaniu osądów, zazwyczaj się nie mylą, choć mogą popełniać błędy w miesiącach mało słoncznych (październik, listopad, grudzień). Takie rozczarowania ucza jedynki tolerancji.

Liczba przeznaczenia 2

Liczba ta każe stawiać czoło wszelkim wzlotom i upadkom, często doświadczają dwójki poczucia bezradności, Dwójki to domatorzy, związani silnymi więzami z rodzinną. Rodzą się z wielkim poczuciem własnej godności, są dobrze ułożeni i dokładni. Dwójki nie wątpią w siebie gdy są otoczeni silnymi stronnikami, przyjaciółmi, oraz sprzyjającymi okolicznościami. W takiej sytuacji ich pewność siebie oraz jasność rozumowania sprawiają, że dwójki potrafią dokonać cudów w każdej dziedzinie, w jaka się prawdziwie zaangażują.

Dwójki lubią życie w grupie i towarzystwo, dla towarzystwa mogą zaniedbać inne wazne sprawy tj. np.spotkanie biznesowe. Ich praca cierpi z tego powodu.

Dwójki maja niebywale rozwiniętą intuicjię, potrafią ?czytać w umysłach? innych ludzi, potrafią zmierzyć głębię osobowości innych ludzi.

Liczba przeznaczenia 3

Trójka przynosi ludziom ciężka pracę, bywa, że tworzy w życiu chaos. Ponieważ trójki maja dużo szczęścia potrafia uporać się z niejednymi przeciwnościami losu. Ich otwarta oraz krytyczna postawa sprawia, że bywają często zdradzani przez przyjaciół, nie dogadują się z rodzeństwem, ich egoizm czasami hamuje ich rozwój, są samochwałami, co sprawia, że ludzie się od nich odwracają, są dumni, rozrzutni.

Pomimo tych mało pochlebnych cech trójki są szczęściarzami;), bowiem nierzadko los wybawia ich z opresji. Zawsze gdy potrzebują dostają pieniądze, są w stanie zmaterializować swoje marzenia ;). Urodzeni przywódcy, dzięki ciężkiej pracy, szczęśliwemu losowi poczuciu odpowiedzialności oraz własnej świadomości wznoszą się na szczyt. Mają udane życie rodzinne, wszędzie znajdują przyjaciół i pomocników. Wspaniałomyślni, prawi, serdeczni. Zdobywają pieniądze również dzięki czarującemu sposobowi bycia.

Liczba przeznaczenia 4

Wszelkie zmiany niszczą perfekcyjnie ułożony plan ich życia, nawet gdy posiadają wiele, maja nieodparte wrażenie, że coś ich w życiu omija. Podejrzliwi nadmiernie, ostrożni, nieufni. Nigdy nie odczuwają satysfakcji ze swojej pracy, często ją zmieniają. Nie potrafią podejmować szybkich decyzji, są jednocześnie niespokojni i niecierpliwi. Szczęście choć przychodzi do czwórek to z opóźnieniem. Zarabiają pieniądze z wielu źródeł i z łatwością je wydają.

Liczba przeznaczenia 5

Piątka jest dobrą liczbą przeznaczenia, piątki cechuje intuicja, uprzejmość, szlachetność, wnikliwość, powodzenie, radość i wigor. Bywają ryzykowne w interesach co często przynoście im bogactwo, nierzadko zdarza się, że piątki bogacą się dzięki, spadkowi czy wygranej na loterii.

Piątki są logiczne, systematyczne i racjonalne. Bywają wszechstronne, atrakcyjne, naturalnie optymistyczne. Maja powodzenie w sprawach sercowych, dużo podróżują przez całe życie, co pociąga z osoba zmiany sytuacji życiowych oraz pracy ( lub odwrotnie).

Liczba przeznaczenia 6

Szóstka stwarza dużo problemów seksualnych, szczególnie w przypadku kobiet, za które nie do końca jest odpowiedzialna. Bywa, że wchodzą w niechciane związki seksualne. Szóstki za sprawą szczęścia posiadają luksus i bogactwo. Dostają to czego chcą. Podejmują się opieki nad krewnymi i przyjaciółmi co zmusza ich do długiej pracy. Niezależni lecz towarzyscy zarazem, świetni rozmówcy, w życiu kierują się nie logiką a sentymentami. Łamią zasady nie są wierni tradycji. Osoby z liczba przeznaczenia 6 sa rzetelni, romantyczni, mają pokojowe nastawienie. Są hojni, przez co pieniądze przeciekają im przez palce. Lubią kolekcjonować piękne stroje, perfumy, drogie kamienie, biżuterię. Długo pozostają atrakcyjni.

Liczba przeznaczenia 7

W numerologii liczba przeznaczenia 7 jest uważana za dobrą. Siódemki są skromne, pełni uroku, cechuje je humanitaryzm. Przyciągają ludzi błyskotliwością oraz praktycyzmem idei. Dobrzy mówcy, dowcipni, pełni życia, szybko podejmują decyzje, działają kojąco na ludzi. Maja znaczące sny. Pomiędzy trzydziestym a czterdziestym piątym rokiem życia ich intuicja wyostrza się, przez co potrafią czytać człowieka jak otwartą księgę.

Liczba przeznaczenia 8,

Ósemka niesie za sobą przeszkody, trudności, poniżenia i porażki, których źródło nie jest znane. Liczba ta przynosi mądrość zdobywana w trakcie porażek, błyszczą im więcej spotyka ich trudności. W późniejszym wieku zdobywają bogactwo i sławę. Ósemki mają dużo wytrzymałości, nie załamują się z powodu stresów, szybko dochodzą do siebie po wstrząsach. Dobrzy planiści, zdolni organizatorzy. Mogą zajść w karierze wysoko jeśli spotkają ludzi o odpowiednich wibracjach. Ludzie o liczbi przeznaczenia 8 muszą co najmniej raz w życiu wziąć udział w rozprawie sądowej.

Liczba przeznaczenia 9

Dziewiątki są miłośnikami sztuk pięknych, oraz ogólnie piękna. Zainteresowani wszystkim co w życiu daje przyjemność, kochają romans i przygodę. Wierzą, że życie to przyjemność i dzielenie się natchnieniami. W szukaniu prawdy posługują się swoją intuicją. Obrońcy wszelkich form życia. Jest to liczba spełnienia duszy, uważana za liczbę mistyczną. Ludzi z wibracją 9 są subtelni i skromni. Mają gwałtowna naturę, która znajduje swoje ujście w dyskusjach publicznych i przemowach. Muszą staczać wiele walk z powodu wątpiącej natury, negatywnych wzorców myślenia oraz wyimaginowanych problemów.

11,22,33 są to tzw. Liczbami Mistrzowskie